СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                         Уманського району Черкаської області

                            

                                     П Р О Т О К О Л

                        15  позачергової  сесії сільської ради

                                             VІI скликання

 

 с.Степківка                                                         26 січня 2017 року

 

  1. Обрано депутатів сільської ради    -  12            

       2.  Взяло участь у роботі сесії          -    7     

 

                      СТЕПКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                      1.  Обрано депутатів до сільської ради         -  12

                        2.  Взяло участь у роботі  сесії                   -   7

 

          Сорока  В. А.                     -  виборчий округ №1    

       Кавецький  І.А.                   -  виборчий  округ  №4

       Кравчук  Б.П.                      -  виборчий округ  №6      

       Івасюк Г. І.                          - виборчий  округ №8     

       Зуй О. В.                              -  виборчий округ №9

                                                                 

                      

       Слободяник Л. Ю.              - виборчий  округ №10      

       Головченко В. М.                - виборчий округ  №12

 

            

                    3.Відсуніх з поважних причин – 5

 

        Попов  В. Ф.                 -  виборчий  округ  №3

       Люльчак  Р. П.                   -  виборчий округ  №2

       Гожко С. В.                         - виборчий округ  №7

       Музика  В. І.                       -  виборчий округ  №5

       Гожко С. В.                         - виборчий округ  №7

      Довгань В. Б.                       - виборчий округ  №11

 

                  4. Запрошені: 1

     Огородник Т.Ю. – головний бухгалтер сільської ради

       Порядок денний   п’ятнадцятої   позачергової сесії сільської ради

 

                                                VІІ скликання.

____________________________________________________________

1.Про внесення змін до рішення сільської ради від 06 червня 2016 року

    № 10-4/ VI «Про місцеві податки і збори на 2017 рік»   

 

           Доповідає : Гончаренко Л.О.- сільський голова

 

Секретар сільської  ради                                                                В.А.Сорока

                                                                 

                                 СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                             Уманського району  Черкаської області

                                                                                                                             

                                                РІШЕННЯ

 26 січня 2017 року                                                                     № 15- 1/VIІ 

                                                                 

Про внесення змін до   рішення сільської

Ради від 06 червня 2016 року  № 10-4/ VIІ

«Про місцеві податки i збори на 2017 рік»

 

     Відповідно  Закону України  від20.12.2016 № 1791 - VIІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та

до п.25 Закону України № 1791- VIІІ  внесено зміни до пункту 274.1 статті 274 в частині встановлення мінімального розміру ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь, нормативно грошову оцінку яких проведено – не менш 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативно грошової оцінки, сільська рада

                                       в и р і ш и л а:

 

  1. Внести зміни до п.3 рішення сільської ради від 06 червня 2016

№ 10-4/VІІ «Про місцеві податки і збори на 2017 рік»  та викласти його в такій редакції  /Додаток додається/.

 

    2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  сільської ради з питань планування, бюджету  та фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики   /голова комісії    Зуй О.В./

Сільський  голова                                                                         Л.О.Гончаренко

 

                                                                                           Додаток

                                                                                       до рішення сільської ради

                                                                              від 26.01.2017 року № 15-1 / VІI

 

Ставки земельного податку за

земельні ділянки

3)  плата за землю 

 

Вид використання земельної ділянки

Ставка земельного податку

Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб.

0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

Податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

0,6 % від їх   нормативної грошової оцінки

Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є  виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

 для багаторічних насаджень

 

0,3  % від їх нормативної грошової оцінки

 

 

0,3 %

від їх нормативної грошової оцінки

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

1%  від  нормативної грошової оцінки

Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної форми власності )

5  % від нормативної грошової оцінки

Податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

3 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

 

 

Секретар сільської ради                                               В.А.Сорока

  Результати голосування 15 позачергової сесії сільської ради 26.01.2017 року

 

п/п

Питання порядку денного

  рішення

За

проти

Утрима

лись

Не голо-

сували

       Поіменно

1.

Про внесення змін до   рішення сільської

ради від 06 червня 2016 року  № 10-4/ VIІ

«Про місцеві податки i збори на 2017 рік»

Прийнято

8

  -

 -

 -

За - Сорока  В. А.       .                    

       Кавецький  І.А.                      

       Кравчук  Б.П.

       Івасюк Г.І.                   

       Зуй О. В.                           

       Слободяник Л.Ю.

       Головченко  В.М с/голова Гончаренко Л.О.

                   

 

Секретар сільської ради                                                В.А.Сорока

 

                                               

                           СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       Уманського району  Черкаської області

 

                                                 РІШЕННЯ

 

 23  грудня 2016  року                                                             14-5/VІІ

 

Про затвердження програми

економічного  і соціального  

розвитку села на 2017рік

Відповідно до статті 26 частини 1 пункту 22 Закону України  «Про місцевесамоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а:

1.Затвердити Програмуекономічного і соціального  розвитку села

на 2017рік, згідно з додатком.

2. Виконкому сільської ради забезпечити виконання затвердже­ноїПрограми.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійні комісії сільської ради та виконкомсільської ради.

 

Сільський голова                                                                          Л.О.Гончаренко

 

                                                                                                   Додаток                                      

                                                                                      до рішення   сільської ради                                                                      

                                                                           від «23» грудня 2016   № 14-5 /VІІ

 

                                                                                                                                    ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку

                                                                                                                              села СТЕПКІВКА на 2017 рік

        Програма соціально-економічного розвитку  села Степківка  на 2017 рік розроблена на основі положень Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про основи містобудування”, “Про планування і забудову територій”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”

           Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2017 рік, що визнає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного і  соціального розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

         Програма направлена на :

-   реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-екномічних, організаційно-господарсьтких умов розвитку громади  села Степківка розв’язання  соціально-побутових проблем населення, його соціального захисту;                                

       -  скоординовану роботу сільської ради та її виконавчого комітету, громадських організацій,  пов’язаних з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя;

 

-  створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством;

              З метою збереження та відродження села Степківка, поліпшення якості та продовження життя населення, забезпечення умов проживання.   Постійно в полі зору будуть залишатися найменш захищені верстви населення: учасники війни, вдови, самотні громадяни похилого віку, діти-сироти, одинокі матері,  багатодітні та малозабезпечені сім’ї , які не в змозі забезпечувати себе за рахунок власних доходів. Одним із важливих напрямків соціального захисту сімей з низькими доходами та в зв’язку з підвищенням тарифів на енергоносії залишається допомога по програмі житлових субсидій.

                                           

Пріорітетними напрямками соціально-економічного розвитку села:

 

 -в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української національної культури, поліпшення естетичного виховання молоді. Кожного року розробляти заходи та проводити свята :Свято Нового року та Різдва Хрестового, День Перемоги, Свято Івана Купала ,День Державного Прапора,День Незалежності та інші.

Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських традицій, збереження культурної спадщини.

        Одним з основних напрямів діяльності виконкому сільської ради буде задоволення потреб населення в отриманні медичних послуг.

         Розбудова суверенної, демократичної  правової держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжити заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму. Поваги та вивчення культурно-історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради в 2017 році свою роботу буде спрямовувати на формування всебічно розвиненої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватися координація діяльності громадських, релігійних організацій, пов”язаних з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості. Бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Спрямувати молодь на духовне, моральне, фізичне та культурне ставлення і самовдосконалення.

   

Поліпшення демографічної ситуації на селі

 

   Населення села переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

Сьогодні система соціального захисту Уманського району представляє собою досить розгалужену мережу і охоплює практично всіх непрацездатних громадян за допомогою державного соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціальної допомоги всіх видів і форм.

У  селі працює працівник  соціальної служби по обслуговуванню  одиноких осіб вдома. В селі 14 осіб самотніх і самотньо проживаючих, які потребують сторонньої допомоги і  обслуговуються  соціальним працівником.

Похилі люди, які проживають вселі, стають  об’єктом повишеної уваги та турботи зі сторони сільського виконавчого комітету.

   Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

 

Охорона здоров’я 

       На території Степківської сільської ради для надання медичної допомоги населенню функціонує - фельдшерський пункт, якіий забезпечений необхідними медичними препаратами, холодильником, тонометрам, вагами для дітей, безперебійно працє телефон.Заклад охорони здоров’я  має пічне опалення.

      За рахунок коштів, що надійшли від соціальної угоди у  Степківському ФПі  підведено воду та встановлено больйєр для гарячої води, проведено заміну  вікон.    

         Згідно рішення сесії сільської ради Степківський фельдшерсько пункт  відповідно статті 89 Бюджетного кодексу України переданий із сільської комунальної власності до спільної власності територіальних громад району.  

Освіта

 

   На території Степківської сільської ради дитсадка  та  школи немає підвіз учнів та дітей у дитсадок   із села  Степківка до  Сушківськоїзагальноосвітньої школа І-ІІІ ступенівздійснюється за програмою «Шкільний автобус».

 

Доходи населення та заробітна плата

 

    У рамках програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності розвиток соціальної сфери діяльності сільської ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.

Протягом 2017 року передбачається здійснити такий комплекс заходів:

-упровадження постійного контролю за рівнем оплати праці на підприємствах, в фермерських господарствах, серед підприємців розташованих на тереторії села, з метою недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, атакож виключення фактів мінімізації офіційного заробітку пацівників.

 

Сільське господарство та співпраця органів місцевого

самоврядування ізорендарями земельних ділянок

  

    Питання земельних та майнових відносин завжди були і є актуальними.

      Загальна площа земель в межах села  240 га,   загальна площа – 1723,5 га в т.ч. сільськогосподарських угідь  - 1498,3 га з них :   ріллі –  1384,8га, багаторічних насаджень -   33,7га, пасовищ –  79,8 га,  господарські будівлі і двори – 18,2га, господарські шляхи і прогони -14,7 га, ліси та лісовкриті площі-  102,2га в т.ч.:  лісосмуги-7,9 га, забудовані землі – 51,7 га,  землі без рослинного покриву- 5,9 га, землі під водою -30,1 га. Земель запасу і резерву – 94,4 в т.ч.: землі запасу- 66,7га з них ріллі – 59,1 га, резерву- 27,71 га.    Землі фермерського господарства – 43,0 га.

Землі резервного  фонду та запасу   орендують :   ПП «Пульс природи» -50,2068, ПП Люльчак  13,1621га, Кравчук П.А.-7,7га

Земельних  паїв всього 377, що становить  1066,5га, з них :

      -     орендує СТОВ «Степ-2000»  - 303 паї     859,9131га;

      -     орендує ПСП  «Еліт»  32 паї -  91,2   га;

      -     орендує ПП «Пульс природи»14 паї  - 39,9 га;

-     не витребувані паї 5 –  14,25 га,   орендує ПП «Пульс природи»

      -   одноосібники, що самостійно обробляють земельні паї -7 осіб, що становить 23,8683 га.

     Орендну плату за оренду земельних паїв СТОВ «Степ-2000» сплачує в розмірі  4,5 % від вартості паю, що в гривневому еквіваленті, без врахування прибуткового податку становить   3589,35 гривні. Надано працівникам соціальної сфери- 21,3301 га – 18 осіб. Передано в оренду землі водного фонду – 19,9508 га ПП Мовчану Р.В.

Допомогу сільській раді надають товаровиробники та приватні підприємці, які орендують земельні ділянки.                        

 

                                    Капітальне будівництво

            В 2017 році  планується зробити:

 

№ пп

               Заходи

Орієнтовна вартість заходів

 

1.

 

     Ямковий ремонт доріг:

        вул. Голованівська

        вул..Незалежності

 

 

30 тис.грн.

 

  

Секретар сільської ради                                                              В.А.Сорока

                                     

                               СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                 Уманського району  Черкаської області

                                                                                                                             

                                                РІШЕННЯ

 

 «22 вересня 2016  року                                                                   № 12-2    /VIІ                                                                                                         

Про   роботу  фельдшерського  пункту  по

 наданню медичної допомоги жителям села

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію   голови  постійної комісії сільської ради з питань депутатської діяльності, етики, питань правопорядку, охорони здоров’я та соціального захисту населення Слободяник Л.Ю., про   роботу  фельдшерського  пункту  по  наданню медичної допомоги жителям села, сільська рада відмічає, що на території села проводиться відповідна робота по наданню належної медичної допомоги жителям села.

     На території села проживає 338 жителі. Протягом 2015 року на території села народились 3 дітей. Відвідувань всього – 1995 з них: дітьми - 245.

 Відвідувань вдома – 1100,  дітей – 130,  вагітних – 32. Флюорографічне обстеження виконано на 100 відсотків.

     На території села медичне обслуговування здійснюється фельдшерським пунктом в якому працює фельдшер та молодша медична сестра,  медичний пункт забезпечений всіма необхідними медичними приладами.

    Ремонт приміщення фельдшерського пункту  проведено за спонсорські кошти, має задовільний стан.

   Фельдшерський пункт забезпечений дровами на опалювальний сезон.

   З районного бюджету  проводиться  оплата електроенергії, виплата заробітної плати та матеріальних допомог працівникам фельдшерського пункту. Фінансування фельдшерського пункту проводиться в повному об’ємі. Виплата заробітної плати здійснюється своєчасно. Заборгованості по сплаті за спожиті енергоносії по фельдшерському пункту немає.

   Керуючись пунктом 22 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                    вирішила:

 

        1.Інформацію завідуючої фельдшерським пунктом  села,  голови постійної комісії сільської ради з питань депутатської діяльності, етики і регламенту   питань правопорядку, охорони здоров’я та соціального захисту, Слободяник Л.Ю., про роботу  фельдшерського  пункту  по  наданню медичної допомоги жителям села,  взяти до відома.

      2.Запропонувати завідуючій фельдшерським пунктом розгорнути широку правову пропаганду серед підростаючого покоління та  молоді села про здоровий спосіб життя.      

 

  3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики і  регламенту, питань правопорядку, охорони здоров’я та соціального захисту  / голова комісії Слободяник Л.Ю./

 

   Сільський голова                                                            Л.О.Гончаренко

 

            

                               СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                 Уманського району  Черкаської області

                                                                                                                             

                                                РІШЕННЯ

« 15»   серпня   2016 року                                                                     № 11- 1/VIІ 

                                                                                 

 

 Про затвердження звіту по

 виконанню сільського бюджету

за  І півріччя 2016 року

 

    Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Огородник Т.Ю. про затвердження звіту по  виконанню  сільського бюджету за 1  півріччя 2016 року ,  сільська  рада  відмічає,  що доходна частина бюджету за  І  півріччя 2016 року запланована в сумі 82183грн.,  фактично поступило надходжень в сумі162633  грн. Досягнутий  рівень надходжень дав змогу забезпечити виконання затверджених радою доходів у цілому по сільській раді на 192,2 відсотки.

    Видатки місцевого бюджету за І півріччя  2016 року виконані в обсязі  143220   грн.

      Забезпечено першочергове фінансування захищених статтей. Виконання бюджету дало можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ.  

      Відповідно пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

                                                в и р і ш и л а:

 

  1.Затвердити звіт по виконанню  сільського бюджету за 1  півріччя 2016 року по доходах в сумі  162633  грн., по видатках 143220  грн.

 

   2.Головному бухгалтеру сільської ради Огородник Т.Ю. постійно тримати на контролі питання своєчасного та якісного виконання сільського бюджету.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету і фінансів, розвитку підпри­ємництва , культури, спорту та молодіжної політики  (голова комісії Зуй О.В..).

 

                                                                                                                     Сільський голова                                                                       Л.О.Гончаренко

 

                                                                  

                                                     

                                 СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                               Уманського району  Черкаської області

 

                                                        РІШЕННЯ

 

 « 23»  березня  2016  року                                                         №  9-5 /VIІ

 

Про   внесення змін до сільської

комплексної програми «Турбота»

на  2014 – 2020  роки

 

  Розглянувши  клопотання  виконавчого комітету сільської ради від 11.03.2016  №12  про   внесення змін до сільськоїкомплексної програми «Турбота»на  2014 – 2020  роки, відповідно до  пункту 23 частини1 статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                                      в и р і ш и л а :

  1. Внести зміни до сільської комплексної  програми «Турбота» на 

2014-2020 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 02.07.2014

№ 32-7/VІ, а саме: пункт 2 до Програми викласти у новій редакції:

 

 

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за

    виконання

Джерело

фінансування

 

2.1

 

Сприяти вирішенню питання реабілітації інвалідів, в тому числі дітей-інвалідів та учас-ників антитезористич-ної операції, надання  матеріальної допомоги учасникам АТО.

 

Постійно

 

Сільська рада

 

Сільський бюджет

Очікувані витрати

5,0 тис.грн.

 

2.Виконавчому комітету сільської ради забезпечити  реалізацію заходів Програми


   3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету  та фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики (голова комісії Зуй О.В.)

 

Сільський голова                                  Л.О.Гончаренко

                                                        

                                    СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                 Уманського району  Черкаської області

 

                                                           РІШЕННЯ

 

« 23»  березня  2016  року                                             № 9- 6 /VІI

 

Про граничні суми витрат на придбання меблів,

іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів,

придбання і утримання мобільних телефонів сіль-

ською радою  та установами, що  утримуються із

 місцевого бюджету

 

Керуючись  постановою Кабінету Міністрів України  №102 від 4 лютого 2016 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001р. №332»  та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

                                    ВИРІШИЛА:

1.Затвердити граничні суми витрат на придбання меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів сільською радою  та установами, що  утримуються із місцевого бюджету згідно з додатком.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету  та фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики (голова комісії Зуй О.В.)

 

Сільський голова                               Л.О.Гончаренко

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Додаток

до рішення сільської ради

 від 23.03.2016 року №9-6 /VII

 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 
на придбання меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів Степківською сільською радою та установами, що утримуються із місцевого бюджету

 

 

Сума, гривень за одиницю

Мобільний телефон:

 

придбання

1200

утримання (на місяць)

150

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша"), ноутбук

13000

Комплект меблів для:

 

службового кабінету керівника органу місцевого самоврядування, бюджетної установи та організації

6500

Меблі для обладнання робочих місць працівників:

 

стіл письмовий

800

крісло офісне

800

стілець

300

шафа для одягу

1200

шафа для паперів

1100

сейф

2000

стіл для комп’ютера

800

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів

5000

 

Секретар сільської ради                                         В.А.Сорока

 

                                                   

                          СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                     Уманського району  Черкаської області

 

                                                    РІШЕННЯ

 

«23» березня  2016  року№ 9- 9 /VІI

 

Про затвердження Комплексної програми

 підтримки учасників антитерористичної

 операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки

 

       З метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Указу Президента України від 18.03.2015№150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»,  керуючись  пунктом 22 частини 1статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки(додається).

2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання Програми, про хід виконання якої інформувати  сільську раду щорічно до 1 лютого.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету і фінансів, розвитку підпри­ємництва, культури, спорту та молодіжної політики  (голова комісії  Зуй О.В.)

 

Сільський голова                                                         Л.О.Гончаренко

 

                                                                          Додаток

                                                                                                                                                                 до рішення  сільської ради                                                                                                     

                                                                            від  23.03.2016  № 9-9/VІІ

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки

 

Вступ

Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на2016-2017 роки (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки  жителів сільської ради, яких скеровують у зону проведення антитерористичних операцій (надалі – АТО), та членів їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО тощо.

У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у  Черкаській області тощо, які беруть участь в АТО, та допомоги переліченим вище категоріям осіб під час підготовки до відправки у зону АТО. Це, зокрема: підтримка призовників та добровольців, яких скеровують у зону АТО; надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей (у тому числі надання матеріальної допомоги та пільг); допомога постраждалим під час проведення АТО; допомога родинам загиблих під час проведення АТО; соціальний супровід сімей учасників АТО тощо.

Програма діє  в 2016-2017 роках. 

 

                        Надання матеріальних допомог та пільг

1.1. Загальні положення

1.1.1. В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

1.1.2. Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській  області тощо, та акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, складеного виконавчим комітетом  Степківської сільської ради та іншими відповідними структурами відповідно до чинного законодавства. 

1.2. Мета та основні завдання

1.2.1. Метою Програми у частині надання матеріальних допомог та пільг є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО.

1.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання матеріальних допомог передбачається надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО. 

1.3. Очікувані результати

1.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення АТО, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання.

1.3.2. Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО та членів їх сімей, членам сімей загиблих під час проведення АТО – мешканцям  Степківської сільської ради, за рахунок коштів бюджету Степківської сільської ради тощо.

1.3.3. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.

1.4. Джерела фінансування

1.4.1. Фінансування Програми у частині надання матеріальних допомог здійснюється за рахунок видатків загального фонду сільського бюджету Степківської сілської ради, передбачених на 2016, 2017 роки.

2. Надання комплексної допомоги

2.1. Загальні положення

2.1.1. Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників зумовлює: значне збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня, у тому числі у зв’язку із відсутністю роботи; проблеми забезпечення житлом сімей учасників АТО тощо.

У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану учасників АТО та членів їх сімей, зокрема, членів сімей загиблих під час проведення АТО, утвердження особистості учасників АТО, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити від стресових ситуацій учасників АТО та членів їх сімей, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної допомоги щодо формування навичок безпечної поведінки, соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей.


                          2.2. Мета та основні завдання

2.2.1. Метою Програми у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.


2.2.2. Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг (таблиця 1).

Основні заходи Програми у частині надання комплексної допомоги

№ з/п

                         Заходи

Відповідальний виконавець

1.

Соціальний супровід/супроводження учасників АТО після повернення із зони АТО, забезпечення необхідними соціальними послугами військовослужбовців та членів їх родин, що мають статус інваліда чи пенсіонера.

Виконавчий комітет Степківської сільської ради

2.

Соціальний супровід/супроводження сімей учасників АТО, які опинилися у складних життєвих умовах,  забезпечення необхідними соціальними, медичними та медико-психологічними  послугами

Виконавчий комітет

Степківської  сільської ради

 

 

3.

Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО

Виконавчий комітет Степківської сільської ради

       

2.3. Очікувані результати

2.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей.

2.3.2. Забезпечення комплексною допомогою учасників АТО та членів їх сімей.

2.3.3. Формування позитивного ставлення до військової служби  та військовослужбовців зокрема.

 

2.4. Джерела фінансування

2.4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду сільського бюджету Степівської сільської ради, передбачених на  2016, 2017 роки, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 

 

Секретар сільської  ради                                                              В.А.Сорока

 

                                                           

                                                  

                          СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      Уманського району  Черкаської області

 

                                                      РІШЕННЯ

«23» березня  2016  року                                                      № 9- 10 /VІI

 

Про Програму забезпечення техногенної та природної  безпеки  села на 2016-2020 роки

  Розглянувши   пропозиції постійної комісії сільської ради з питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю, про  Програму забезпечення техногенної та природної безпеки  села на 2016-2020 роки   та виконання сільської програми

створення, накопичення та утримання місцевого матеріально-технічного резерву для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2012-2015 роки, сільська рада відмічає, що проводилась певна робота виконавчим комітетом по  виконанню даної програми.  Постійно в зимовий період при потребі проводилися заходи по ліквідації снігових заметів на дорогах села та відрізку дороги районного значення Степківка-Сушківка та  по боротьбі з ожеледицею. На узбіччі доріг села знаходиться посипковий матеріал.

   Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, керуючись  пунктом 22 частини  1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада                                    ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму забезпечення техногенної та природної безпеки  села на 2016-2020 роки (далі - Програма), що додається.

      2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання заходів програми.

      3.  Реклмендувати сільській раді щорічно, при формуванні та затвердженні бюджету, передбачити кошти, виходячи з можливостей, на фінансування заходів, пов’язаних із виконанням Програми.

   4.Вважати  таким, що втратило чинність, рішення сільської ради

від 25.01.2012 року    № 13-2/VI « Про програму  створення, накопичення та утримання місцевого матеріально-технічного резерву для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2012-2015 роки».

   5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійнукомісію сільської ради з питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (голова комісії  Гожко С.В.)

Сільський голова                                                                           Л.О.Гончаренко

                                             

Додаток

до рішення  сільської   ради

від 23.  03.  2016 № 9–10/VІІ

 

 

 

 

                                                                                                                                        Програма

                                                                                                      забезпечення техногенної та природної  безпеки села

на 2016-2020 роки

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

З метою утворення єдиної системи забезпечення техногенної та природної безпеки на території  села та її розвитку, комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних подій та ситуацій та їх наслідків Уманським районним відділом Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області (далі- РВ УДСНС) та підпорядкованим підрозділом14 державною пожежно-рятувальною частиною (далі-14 ДПРЧ) проводиться повсякденна робота, що спрямована на забезпечення заходів техногенної та природноїбезпеки у селі.

У2015 році в селі  зареєстровано 2 пожежі. На пожежах загиблих не було.

На сьогодні, найбільш проблемним питанням є те,  що засоби пожежогасіння,  техніка,  що залучається для гасіння пожеж, застарілі та вичерпали ресурси придатності. Сільській раді надає допомогу у складній ситуації  Уманський районний відділ Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області та підпорядкованим підрозділом 14 державною пожежно-рятувальною частиною.

Упродовж останніх років на автошляху Степківка-Сушківка районного значення  внаслідок сильних снігопадів та ожеледиці виникали затори транспортних засобів. Постійно розчистку  шляху проводить місцеве  товариство СТОВ «Степ-2000», а також  надавалася допомога  їх ліквідаціїРВ УДСНС.

Програмоюзабезпечення техногенної та природної  безпеки  села

на 2016-2020 роки, передбачаються спільні заходи органів місцевого самоврядування, місцевого товариства СТОВ «Степ-2000» та РВ УДСНС, спрямовані на створення єдиної системи забезпечення техногенної та природної безпеки, її розвиток, забезпечення життєво важливих інтересів держави і суспільства. Потребує вдосконалення робота, пов`язана із запобіганням загибелі людей від пожеж, на водоймах, ознайомлення населення із заходами пожежної безпеки та залучення громадськості до участі в профілактичній роботі.

ІІ. Мета програми

Програмоюзабезпечення техногенної та природної  безпеки  села

на 2016-2020 роки (далі - Програма) передбачаються спільні заходи органів місцевого самоврядування, місцевого товариства СТОВ «Степ-2000» та РВ УДСНС, спрямовані на створення єдиної системи забезпеченнятехногенної та природної безпеки, її розвиток, забезпечення життєво важливих інтересів держави і суспільства. Потребує вдосконалення робота, пов`язана із запобіганням загибелі людей від пожеж, на водоймах, ознайомлення населення із заходами пожежної безпеки та залучення громадськості до участі в профілактичній роботі.

 

ІІІ. Завдання та заходи реалізації Програми

Зметою забезпечення техногенної та природної безпеки  у селі основними завданнями Програми є:

 

№ з/п

Заходи Програми на виконання відповідних завдань

Виконавці

Термін

1

2

3

4

1

Завдання № 1 «Вдосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки у селі»

1.1

Захід1. Систематичний аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в населеному пункті, підприємстві, установі та організації села. За результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на протипожежний стан, розробка пріоритетних напрямків пожежно-профілактичної діяльності, комплексних планів заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей.

        Сільська рада

щоквар

тально

 

1.2

Захід 2.Здійснення аналізу протипожежного стану об’єктів з масовим перебуванням людей, перевірка об’єктового протипожежного  стану в бюджетних установах села    шшш

  Сільська рада,

 керівники установ

щорічно

2.

Завдання 2. «Посилення державного нагляду за станом техногенної та природної безпеки та виконання завдань із забезпечення протипожежного захисту та оперативного реагування на надзвичайні ситуації та події у селі»

2.1

Захід 1.Забезпечення пожежної безпеки при:

підготовці та проведенні культурно-масових, святковихзаходів на території села.

Сільська рада, керівники товариств різних форм власності

постійно

2.4

Захід 3 .Виконання робіт з відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель бюджетних установ села із залученням пожежного автомобіля

Сільська рада, керівники установ,

СТОВ «Степ-2000»

за потребою

 

 

ІV. Контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання програми здійснюється виконавчим комітетом сільської ради.

Виконавці заходів Програми інформують  сільську раду про хід виконання щорічно до 5 січня.

V. Очікуваний кінцевий результат виконання Програми

Результатами виконання завдань, передбачених Програмою, є зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечних для життя та здоров’я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище, зокрема, за рахунок:

забезпечення оволодіння дітьми та учнями основ пожежної безпеки, проведення  роз’яснювальної роботи  серед населення села та з колективами бюджетних установ, трудовими коллективами;

забезпечення безпечного функціонування підприємств, установ та організацій, а також суб’єктів господарювання, об’єктів життєдіяльності населення, об’єктів економіки тощо;

зменшення кількості пожеж, випадків загибелі та травмування людей, економічних втрат, матеріальних збитків;

своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та пожежно-рятувального підрозділу, видалення продуктів горіння з допомогою систем протипожежної автоматики;

мінімальний час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця ймовірної пожежі;

своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей та пошукузагиблих;

забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від природних  водоймищ;

 

Секретар сільської ради                                                                       В.А.Сорока                                                         

                                                           

 

                                                          СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                      Уманського району  Черкаської області

                                                                                                                             

                                                                                   РІШЕННЯ

                                                                  

«13 »  лютого 2016  року                                                          № 6-4 /VІI

 

Про затвердження Правил запобігання

 та врегулювання конфлікту інтересів

 у Степківській сільській раді

   Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», з  метою забезпечення виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та іншого антикорупційного законодавства,   Степківська сільська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Правила  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у   Степківській  сільській раді   (додається).

2. Покласти на посадових осіб, депутатів Степківської сільської  ради персональну відповідальність за дотриманням положень цих Правил.

 

3.  Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту і з  питань правопорядку,  охорони здоров’я та соціального захисту (голова комісії Слободяник Л.Ю.)

 

 

Сільський голова                                            Л.О.Гончаренко

 

 

 

               Додаток

до рішення сільської ради

від 13.02.2016 р. № 6 -4/VII

 

ПРАВИЛА

запобігання та врегулювання  конфлікту  інтересів
у Степківській сільській  раді

 

                               І. Загальні положення

Ці Правила розроблені на підставі відповідних положень законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про державну службу»,  Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15.02.2002 №169, Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 04.08.2010 №214, для використання в роботі посадових осіб, депутатів Степківської сільської  ради (далі – посадові особи) і визначають шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними службових обов’язків та повноважень.

          Метою Правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є забезпечення сприятливих умов для прийняття рішень сільської ради, забезпечення довіри до її діяльності з боку широкої громадськості.

Правила не відносяться та не застосовуються до врегулювання конфлікту інтересів в діяльності сільського голови, секретаря ради, депутатів ради, які визначається законами, які регулюють статус вказаних осіб та засади організації відповідних органів.

Посадові особи, депутати:

- зобов’язані повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;

- вживати, незважаючи на особисті інтереси, вичерпних заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;

- повинні не допускати вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності;

- не можуть прямо чи опосередковано спонукати в будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчиняти дії або бездіяльність на користь своїх особистих інтересів та/або інтересів третіх осіб.

2. Визначення  понять та термінів

 

 

- Конфлікт інтересів – це суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами посадової особи, депутата чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Таке поняття визначено в абзаці четвертому ст.1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

- Наявність конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою.

- Особистими інтересами законодавство України називає будь-які інтереси особи, зумовлені родинними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами, у тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з діяльністю особи, не пов’язаною
з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у громадських, релігійних чи інших організаціях.

- Приховування посадовою особою наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

- Майновий інтерес – інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їй осіб.

- Немайновий інтерес – інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб.

Суб’єктами відповідальності з питань запобігання конфлікту інтересів є визначене законодавством коло осіб, зокрема:

- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

Близькі особи – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із вказаними вище

суб’єктами,  в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Матеріальні блага – матеріальна винагорода, допомога, послуга, пільга, отримання нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

  1.  Порядок дій у разі виникнення конфлікту інтересів

Усі способи врегулювання конфлікту інтересів мають забезпечити своєчасність реагування на порушення законодавства і запобігти прийняттю рішень чи вчинення дій в умовах існування конфлікту інтересів.

У разі якщо керівником (посадовою особою) не вжито заходів для врегулювання конфлікту інтересів і прийнято рішення або вчинено певні дії, це є підставою для скасування або оскарження такого рішення, а також вчинених ним дій або бездіяльності.

Скасування рішення, прийнятого в умовах конфлікту інтересів, яке стало підставою для вчинення правочину, є підставою для визнання такого правочину судом недійсним.

Що стосується інших правочин, вчинених в умовах конфлікту інтересів, вони можуть бути визнані недійсними.

 

4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Посадові особи з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів зобов’язані:

- письмово шляхом спрямування власноручної заяви повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника або колегіальний орган під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Голова сільської  ради не може прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Сільський голова або безпосередній керівник посадової особи, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому посадової особи, зобов’язаний вжити заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

У разі існування в посадової особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана письмово звернутися за роз’ясненнями до безпосереднього керівника, сільського голови або до виконавчого органу для отримання підтвердження про наявність (відсутність) конфлікту інтересів, після чого діє відповідно до вимог чинного законодавства.

Якщо посадова особа отримала письмове підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Про наявність або можливість виникнення в них особисто або у підпорядкованих їм працівників конфлікту інтересів, голова сільської ради негайно, не пізніше одного робочого дня вживає можливих заходів щодо його припинення (запобігання):

- прийняття рішення щодо особистого виконання службового завдання;

- доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі;

- заборони підлеглому брати участь у засіданні колегіального органу, на якому розглядаються питання, пов’язані зі змістом конфлікту інтересів;

- забезпечення контролю прийняття рішень підлеглою посадовою особою під час засідання колегіального органу, у разі якщо його неучасть у прийнятті рішень призведе до втрати повноважень цим органом;

- ініціювання призначення у встановленому порядку службового розслідування.

5. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання
конфлікту інтересів

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

- усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовою особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу посадової особи до певної інформації;

- перегляду обсягу службових повноважень посадової особи;

- переведення посадової особи на іншу посаду;

- звільнення посадової особи.

При застосуванні заходів зовнішнього контролю береться до уваги характер конфлікту інтересів – постійний (тривалий) або  тимчасовий (разовий).

Конфлікт інтересів, який має постійний (тривалий) характер, може бути врегульований безпосереднім керівником шляхом:

- позбавлення приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;

- усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- переведення посадової особи на іншу посаду;

- звільнення посадової особи;

 - перегляду обсягу службових повноважень посадової особи;

- перерозподілу обов’язків, ротації сфер та об’єктів відповідальності посадових осіб, забезпечення чіткої регламентації здійснення ними службових повноважень;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовою особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень
в умовах конфлікту інтересів;

-  обмеження доступу посадової особи до певної інформації;

- в інший спосіб, передбачений законодавством.

Усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до

прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших посадових осіб виконавчих органів здійснюється за рішенням сільського голови шляхом видання розпорядчого документа у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру, та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій іншими посадовими особами.

Під зовнішнім контролем службові повноваження здійснюються посадовою особою у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

- забезпечення системного нагляду за діяльністю посадової особи з боку безпосереднього керівника;

- перевірка посадовою особою, визначеною міським головою, стану та результатів виконання посадовою особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються посадовою особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

- участь в статусі спостерігача без права голосу керівника або іншої посадової особи за дорученням міського голови в роботі колегіального органу.

У разі виникнення конфлікту інтересів у посадової особи, яка входить до складу колегіального органу місцевого самоврядування (комісії, робочі групи тощо), який має право приймати рішення, що породжують певні правові наслідки для окремих осіб чи невизначеного кола осіб така посадова особа       не має права брати участь у засіданнях колегіального органу та у прийнятті рішення цим органом, якщо її неучасть не впливає на правочинність цього органу, про що письмово повідомляє голову колегіального органу та безпосереднього керівника, для невідкладного прийняття відповідних рішень та негайного письмового інформування міського голови.

Діяльність інших колегіальних органів, які мають консультативно-дорадчий характер і не мають безпосереднього впливу на прийняття правового рішення, у контексті наявності конфлікту інтересів не розглядаються.

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважена на проведення

контролю посадова особа, а також обов’язки цієї посадової особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю.

Зовнішній контроль за прийняттям посадовою особою рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів здійснюється згідно із розпорядчим документом безпосереднього керівника.

Зовнішній контроль запроваджується, якщо міським головою, безпосереднім керівником або уповноваженим підрозділом отримано інформацію від фізичних або юридичних осіб про наявність конфлікту інтересів у діяльності посадової особи.

На підставі отриманої інформації (в разі виявлення наявності конфлікту інтересів) безпосередній керівник виносить посадовій особі письмове попередження про неприпустимість порушення законодавчо встановленої процедури врегулювання такого конфлікту та в разі необхідності видає (ініціює) розпорядчий документ про запровадження зовнішнього контролю.

Вимоги до посадової особи стосовно прийняття рішень та/або вчинення дій стосовно предмету конфлікту інтересів можуть включати:

- зобов’язання посадової особи надавати безпосередньому керівнику для попереднього ознайомлення проекти нормативно-правових актів та правових актів індивідуального характеру, які стосуються предмета конфлікту інтересів;

- зобов’язання посадової особи здійснювати розгляд справ або приймати рішення щодо предмета конфлікту інтересів у присутності безпосереднього керівника (або призначеного міським головою представника уповноваженого підрозділу);

- заборону посадовій особі брати участь у прийнятті рішень щодо предмету конфлікту інтересів під час роботи у складі колегіального органу (комісії, робочі групи тощо), який має право приймати рішення, що породжують певні правові наслідки для окремих осіб чи невизначеного кола осіб.

Приймаючи рішення про здійснення зовнішнього контролю, безпосередній керівник зазначає форму зовнішнього контролю, термін дії такого рішення та вимоги до посадової особи щодо прийняття рішень та/або вчинення дій стосовно предмету конфлікту інтересів.

 

Розпорядчий документ про запровадження зовнішнього контролю надсилається посадовій особі, її безпосередньому керівнику та уповноваженому підрозділу  не пізніше наступного робочого дня з моменту його видання.

Якщо конфлікт інтересів виникає у зв’язку з діяльністю посадової особи у складі колегіального органу, рішення про запровадження зовнішнього контролю надсилається колегіальному органу.

Такі заходи мають проводитися терміново. Не можна допустити зволікання із проведенням зовнішнього контролю, адже це може перешкодити своєчасності забезпечення конституційних прав громадян, а також породити у них підозру в недобросовісності та упередженості з боку посадової особи.

Обмеження доступу посадової особи до певної інформації здійснюється за рішенням міського голови або безпосереднього керівника виконавчого органу,в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання посадовою особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншій посадовій особі виконавчого органу.

Перегляд обсягу службових повноважень посадової особи шляхом зміни посадової інструкції, видання відповідних розпорядчих документів здійснюється за рішенням міського голови або керівника відповідного виконавчого органу, в якому працює посадова особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншої посадової особи.

У зв’язку із наявністю конфлікту інтересів посадова особа може бути переведена на іншу посаду або звільнена із займаної посади.

Переведення посадової особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням міського голови у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути

врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи. Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою посадової особи.

Звільнення посадової особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у посадової особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься до протоколу засідання колегіального органу.

У разі, якщо неучасть посадової особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правочинності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Посадові особи, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих на  це документів безпосередньому керівнику  сільському голові.

Конфлікт інтересів може бути врегульовано особисто посадовою особою шляхом:

- усунення ним обставин виникнення конфлікту інтересів;

- письмового повідомлення безпосереднього керівника про виникнення конфлікту інтересів;

- відмови (самовідводу) від участі у прийнятті рішення колегіальним органом (комітетом, комісією, колегією, радою), якщо така неучасть не впливає на повноваження цього органу.

Посадові особи зобов’язані негайно (не пізніше одного робочого дня) письмово повідомляти безпосереднього керівника, міського голову та уповноважений підрозділ про можливість виникнення або наявність конфлікту інтересів у них особисто або у інших посадових осіб міської ради.

Посадова особа, яка повідомила про конфлікт інтересів свого безпосереднього керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може особисто повідомити про це в письмовій формі міського голову та відповідний уповноважений підрозділ.

При повідомленні про наявність конфлікту інтересів або у ході процедури щодо усунення конфлікту інтересів, про який посадова особа письмово повідомила безпосереднього керівника, посадова особа повинна письмово повідомити безпосереднього керівника про спосіб позбавлення приватного інтересу.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Не може вважатися позбавленням приватного інтересу відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передача їх у довірче управління, якщо такі дії здійснюються на користь близьких родичів посадової особи.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування або відновлення. Тому не можуть вважатися позбавленням приватного інтересу дії щодо розлучення з подружжям, а також заяви, у тому числі публічні, про розірвання особистих, дружніх чи інших стосунків з іншими особами.

У випадку отримання заяви від підпорядкованої посадової особи про факти, які, на її думку, свідчать про виникнення (можливість виникнення) в неї особисто конфлікту інтересів або про відомі їй факти виникнення конфлікту інтересів у інших посадових осіб, керівники виконавчих органів міської ради негайно, але  не пізніше одного робочого дня повідомляють про це міського голову та уповноважений підрозділ шляхом направлення службової записки, оформленої у встановленому порядку.

Сільський голова особисто розглядає службові записки керівників установ  сільської ради, заяви посадових осіб із зазначеною вище інформацією, пропозиції уповноваженого підрозділу, вирішує питання про призначення відповідного службового розслідування, вживає інших заходів, передбачених чинним законодавством, з метою припинення (недопущення) конфлікту інтересів при здійсненні службової діяльності посадовими особами, усунення причин та умов, які цьому сприяли.

Для запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав посадова особа сільської ради зобов’язана протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

У такому випадку забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї, коло яких визначено законодавством.

Передача посадовими особами належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарними, здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.

Передача посадовими особами виконавчих органів сільської ради належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:

- укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

- укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;

- укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією
з управління активами, яка має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження

діяльності з управління активами. Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національним агентством з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

Посадові особи не можуть укладати зазначені у наведеному вище абзаці договори із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб.

Посадові особи, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

 

                                              6. Відповідальність

Згідно із частиною першою ст.21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій ст.4 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Кримінальна відповідальність за порушення вимог чинного законодавства щодо конфлікту інтересів на цей час не встановлена.

Адміністративну відповідальність встановлено за один вид адміністративного правопорушення. Відповідно до ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів»: неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог чинного законодавства щодо конфлікту інтересів становлять порушення службової дисципліни, за їх вчинення може бути застосоване дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому законодавством.

Законодавство допускає можливість притягнення за одне і теж саме діяння водночас до адміністративної, цивільно-

правової та дисциплінарної відповідальності як таких, що не мають однакової правової природи, схожих форм реалізації та правових наслідків.

Дисциплінарна відповідальність встановлена за порушення обов’язку вживати заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів (п.1 ч.1 ст.14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»).

Згідно із ст.147 Кодексу законів про працю України за порушення трудової дисципліни до посадової особи може бути застосовано лише одне з таких дисциплінарних стягнень як догана або звільнення.

Посадові особи, до яких застосовано стягнення, за рішенням керівника можуть бути позбавлені премії, грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків, виключені з кадрового резерву на заміщення вищої посади, не атестовані під час проведення атестації або атестовані з певними умовами.

Дисциплінарні стягнення на посадову особу накладаються за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби.

При цьому, неповідомлення сільського голови про наявність конфлікту інтересів посадовою особою або безпосереднім керівником, якому стало відомо про наявність конфлікту інтересів, а також невжиття заходів по негайному усуненню наявного конфлікту інтересів вказаними посадовими особами, слід вважати невиконанням чи неналежним виконанням службових обов’язків та підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Згідно із частиною другою ст.21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

5. Поширення Правил запобігання

та врегулювання конфлікту інтересів

5.1. Правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів набирає чинності одразу після затвердження його рішенням Степкківської сільської ради.

5.2 Копія Правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також заява „Про ознайомлення з Правилами запобігання та врегулювання конфлікту інтересів розміщуються  на веб-сторінці Степківської сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                                                        В.А.Сорока

 

                                  

                                                                                      УКРАЇНА

                                                                      СТЕПКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                        Уманський район, Черкаська область

20354  с. Степківка,провул. Шкільний, 7, тел. (804744) 9-16-31

   

                                                                 РІШЕННЯ 

 

20  червня  2013 року      № 25-3/VI 

                    

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земель

села Степківка Степківської сільської ради

Уманського району Черкаської області

        Розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель  с.Степківка  Степківської сільської ради Уманського району Черкаської області розроблену ДП «Черкаським науково-дослідним інститутом землеустрою», відповідно до пункту «д» статті 12 Земельного кодексу України,  пілпункту  9 пункту «б» частини 1 статті 23 Закону України «Про оцінку земель» сільська рада

                                         в и р і ш и л а :

  1.Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Степківка Степківської  сільської ради Уманського району Черкаської області  (додається).

 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин (голова комісії  Круглик А.П.)

 

                   Сільський голова                                               Л.О.Гончаренко